Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Đảng/Đoàn

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH VINACOMIN PHỐI HỢP TỔ CHỨC 02 LỚP ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN KIÊM CHỨC VÀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CÔNG ĐOÀN CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Tìm hiểu thêm
Ông Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch CĐTKV phát biểu trong buổi khai giảng.

TIN BÀI LỚP GIẢNG DẠY HIỆN ĐẠI CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TKV

Tìm hiểu thêm

TIN BÀI LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG ĐẢNG BỘ CƠ SỞ TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH – VINACOMIN

Tìm hiểu thêm
Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải cập nhật định hướng nhiệm vụ, chiến lược trọng tâm của Tập đoàn thời gian tới.

CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ ĐẢNG NĂM 2023

Tìm hiểu thêm

BẾ GIẢNG LỚP “ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023”

Tìm hiểu thêm

BẾ GIẢNG LỚP “ĐÀO TẠO SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023”

Tìm hiểu thêm