Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Đảng/Đoàn

BẾ GIẢNG LỚP “ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023”

Tìm hiểu thêm

BẾ GIẢNG LỚP “ĐÀO TẠO SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023”

Tìm hiểu thêm

CÔNG ĐOÀN TKV PHỐI HỢP VỚI VBS TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Tìm hiểu thêm

ĐẢNG ỦY TKV VÀ ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH – VINACOMIN TỔ CHỨC LỚP “TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VỀ PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU” CHO CÁN BỘ ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM VÀ ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH

Tìm hiểu thêm
Đồng chí Đặng Minh Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TKV, Phó Trưởng ban Tổ chức nhân sự TKV phát biểu Khai giảng lớp học.

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023

Tìm hiểu thêm
Đồng chí Lê Hải An, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công thương Trung ương; Đồng chí Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Đồng chí Phạm Đăng Phú, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin trao giấy khen cho các học viên xuất sắc.

BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH KHÓA 8 – CT1, NIÊN KHÓA 2021 – 2022

Tìm hiểu thêm