Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Đảng/Đoàn

Đ/c. Phạm Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch Công đoàn TKV phát biểu trong lễ Bế giảng lớp học

TIN LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO CHỨNG NHẬN LỚP ĐÀO TẠO KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

Tìm hiểu thêm

TIN BÀI LỚP “BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG TRONG CÔNG TY NHÔM ĐĂK NÔNG – TKV”

Tìm hiểu thêm
Ông Ngô Xuân Khoa, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng lớp học

TIN BÀI LỚP ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYÊN CÔNG ĐOÀN

Tìm hiểu thêm

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH VINACOMIN PHỐI HỢP TỔ CHỨC 02 LỚP ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN KIÊM CHỨC VÀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CÔNG ĐOÀN CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Tìm hiểu thêm
Ông Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch CĐTKV phát biểu trong buổi khai giảng.

TIN BÀI LỚP GIẢNG DẠY HIỆN ĐẠI CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TKV

Tìm hiểu thêm

TIN BÀI LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG ĐẢNG BỘ CƠ SỞ TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH – VINACOMIN

Tìm hiểu thêm