CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9!

Sản phẩm – Dịch vụ

ĐÀO TẠO

Đào tạo

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẢNG/ĐOÀN

Tìm hiểu thêm

Sản phẩm – Dịch vụ

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Về chúng tôi

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH VBS

Cán bộ công nhân viên trường quản trị kinh doanh Vinacomin luôn sát cánh cùng nhau cố gắng phấn đầu để hoàn thành sứ mệnh “Vì sự thành đạt của học viên, vì sự phát triển của doanh nghiệp”

48 Năm

Hình thành và phát triển

50 +

Dự án CNTT được tư vấn mỗi năm

2000 +

Cán bộ được đào tạo và bồi dưỡng mỗi năm

80 +

Khóa học mỗi năm được tổ chức

Về chúng tôi

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH -VINACOMIN

Cán bộ công nhân viên trường quản trị kinh doanh Vinacomin luôn sát cánh cùng nhau cố gắng phấn đầu để hoàn thành sứ mệnh “Vì sự thành đạt của học viên, vì sự phát triển của doanh nghiệp”

  48 NĂM

Hình thành và phát triển

50 +

Dự án CNTT được tư vấn tại các đơn vị trong TKV mỗi năm

Read more

2000 +

Cán bộ được đào tạo và bồi dưỡng mỗi năm

80 +

Khóa học mỗi năm được tổ chức

Read more