Ông Nguyễn Việt Dũng

Quyền Hiệu trưởng | Chủ tịch công đoàn
  • Quyền Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn – Ông Nguyễn Việt Dũng 
  • Cử nhân Khoa học – Ngành Tin Học – Đại học Khoa Học Tự Nhiên 
  • Với những kinh nghiệm dày dặn cùng sự gần gũi, hòa đồng của mình, đồng chí Dũng đã góp phần xây dựng văn hóa VBS ngày càng gắn kết, tiến bộ hơn.

Bà Chử Thị Thanh Ngọc

Kế toán trưởng
  • Kế toán trưởng – Bà Chử Thị Thanh Ngọc 
  • Thạc sĩ Kinh tế – Chuyên ngành Kế Toán – Học viện Tài Chính 
  • Thành viên vô cùng quan trọng trong Ban Lãnh Đạo của VBS – Vị trưởng phòng tài năng, nhiệt huyết của nhà trường. 

Ông Nguyễn Xuân Hưởng

Bí thư đoàn thanh niên
  • Bí thư Đoàn Thanh Niên – Ông Nguyễn Xuân Hưởng 
  • Thạc sĩ An toàn Thông tin – Học viện Kỹ thuật Mật Mã 
  • Bằng sự hòa đồng, sôi nổi của mình, đồng chí Hưởng luôn làm tốt các công tác phong trào đoàn thể, tạo nên những buổi sinh hoạt sôi nổi, hào hứng, khích lệ tinh thần CBNV trong Trường.