Ông Ngô Xuân Khoa

Hiệu trưởng | Bí thư Chi bộ
 • Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ – Ông Ngô Xuân Khoa 
 • Thạc sĩ Kỹ thuật
 • Với những kiến thức, kinh nghiệm dày dặn cùng tầm nhìn chiến lược sáng suốt của mình, đồng chí Khoa đã dẫn dắt tập thể nhà Trường ngày càng đoàn kết, phát triển vững mạnh trên mọi phương diện

Ông Nguyễn Việt Dũng

Phó Hiệu trưởng | Chủ tịch công đoàn
 • Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn – Ông Nguyễn Việt Dũng 
 • Cử nhân Khoa học – Ngành Tin Học – Đại học Khoa Học Tự Nhiên 
 • Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin cùng sự gần gũi, hòa đồng của mình, đồng chí Dũng đã góp phần giúp nhà Trường hoàn thành tốt nhiệm vụ Công nghệ thông tin Tập đoàn giao, xây dựng văn hóa VBS ngày càng gắn kết, tiến bộ hơn.

Bà Chử Thị Thanh Ngọc

Kế toán trưởng
 • Kế toán trưởng – Bà Chử Thị Thanh Ngọc 
 • Thạc sĩ Kinh tế – Chuyên ngành Kế Toán – Học viện Tài Chính 
 • Thành viên vô cùng quan trọng trong Ban Lãnh Đạo của VBS – Vị trưởng phòng tài năng, nhiệt huyết của nhà trường. 

Ông Nguyễn Xuân Hưởng

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN TKV |  BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN VBS

 • Bí thư Đoàn Thanh Niên – Ông Nguyễn Xuân Hưởng 
 • Thạc sĩ An toàn Thông tin – Học viện Kỹ thuật Mật Mã 
 • Bằng sự hòa đồng, sôi nổi của mình, đồng chí Hưởng luôn làm tốt các công tác phong trào đoàn thể, tạo nên những buổi sinh hoạt sôi nổi, hào hứng, khích lệ tinh thần CBNV trong Trường.