ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CHO NHÂN VIÊN KINH TẾ PHÂN XƯỞNG

Thực hiện chương trình công tác và trước những yêu cầu đòi hỏi về nghiệp vụ ngày càng cần được nâng cao. Vừa qua, Công ty than Quang Hanh đã tổ chức Lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ Nhân viên kinh tế của các Phân xưởng.

Tham dự lớp học có 40 học viên là Nhân viên kinh tế các phân xưởng và CBCNV của các phòng ban trong Công ty. Trực tiếp giảng dạy là các Giáo viên của Trường Đại học Mỏ địa chất và trường Quản trị Kinh doanh – Vinacomin.

Quang cảnh lớp học

Lớp học được tổ chức tại Công ty và học vào 06 ngày (Các ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong tháng 3 năm 2023), các giảng viên sẽ trực tiếp giảng dạy các kiến thức theo giáo trình và phân thành các nhóm để học tập.

Ông Vũ Văn Hưng – Phó Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo

Trong quá trình học các học viên sẽ được trang bị các kiến thức về: Chuỗi nhiệm vụ (Vai trò và trách nhiệm của Nhân viên kinh tế phân xưởng); Nguyên lý thống kê và thống kê kinh tế doanh nghiệp; Quản lý định mức lao động và trả lương tại công trường, phân xưởng; Giao khoán và quyết toán chi phí tại công trường, phân xưởng; Chế độ chính sách và người lao động; Công tác thống kê trong Tập đoàn TKV; Nghiệp vụ thống kê tại công trường, phân xưởng; Kỹ năng tin học dành cho Nhân viên kinh tế và Thống kê công trường, phân xưởng…

Qua lớp học, nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác cho các Nhân viên kinh tế của Công ty đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ, mang lại hiệu quả, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2023 và những năm tiếp theo được Tập đoàn TKV giao./.

Quang Dương – Tuấn Ngọc 

(congdoantkv.vn)