ĐÀO TẠO GIẢI PHÁP HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ORACLE EBS)

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn về tích cực ứng dụng CNTT trong Quản lý, điều hành và SXKD tại nghị quyết 19/NQ-ĐU ngày 02/3/2017, đặc biệt nghị quyết số 22 ngày 6/01/2022 về Chuyển đổi số DN, Lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo các Ban KCL, Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin (VBS) cùng các Ban nghiệp vụ tích cực triển khai phần mềm ứng dụng dùng chung trong Tập đoàn trong đó ứng dụng giải pháp ERP trong quản lý và hoạch định tài nguyên trong doanh nghiệp. Qua tham mưu của Ban KCL, VBS cùng Ban Tài chính kế toán, Tập đoàn đã lựa chọn giải pháp ứng dụng hệ thống ERP-Oracle EBS để triển khai. Giai đoạn đầu của dự án, cần thiết phải tổ chức lớp đào tạo để các đơn vị hiểu được tầm quan trọng của việc ứng dụng, đồng thời cùng tham gia góp ý để triển khai các giai đoạn tiếp theo. 

Nằm trong chương trình, đợt đầu tiên Tập đoàn đã yêu cầu các đơn vị cử học viên tham gia đào tạo lớp đối tượng 1: Bao gồm các kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, phụ trách công tác kế toán với thời gian học tập 6 ngày và đối tượng 2: bao gồm các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên kỹ thuật phụ trách CNTT tham gia học tập với thời gian 8 ngày. 

Tại buổi khai giảng lớp đầu tiên, Hiệu trưởng Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin Phạm Đăng Phú nhắc lại chủ chương chuyển đổi số tại TKV. Ông nhấn mạnh công tác triển khai áp dụng giải pháp phần mềm Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (EPR) sẽ đem lại nhiều lợi thế về quản lý đối với doanh nghiệp trong hiện đại hóa, tin học hóa. Hệ thống EPR giúp quản lý tốt nguồn nguyên liệu, tối ưu hóa quy trình quản trị doanh nghiệp, quy trình sản xuất, logistics, hoạch định tài nguyên … Trong các hệ thống EPR nổi bật nhất là hệ thống EPR Oracle EBS đã được áp dụng tại rất nhiều Tập đoàn và Doanh nghiệp lớn của Việt Nam. 

(Ông Phạm Đăng Phú - Hiệu Trưởng VBS phát biểu trong buổi khai giảng)
(Ông Phạm Đăng Phú – Hiệu Trưởng VBS phát biểu trong buổi khai giảng)
(Ông Lê Quang Dũng - Phó Tổng Giám Đốc TKV chia sẻ với lớp học)
(Ông Lê Quang Dũng – Phó Tổng Giám Đốc TKV chia sẻ với lớp học)

Đồng chí Phó Tổng giám đốc Lê Quang Dũng đặc biệt quan tâm đến triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý tại Tập đoàn, là chỉ huy trong dự án triển khai ERP trong Tập đoàn đã đến động viên và yêu cầu các đơn vị cử học viên tham gia đào tạo và triển khai, đồng chí đã nhấn mạnh, đây cũng là tiền đề để tiến tới chuẩn hóa Quốc tế vào năm 2024 – 2025 đồng thời thể hiện sự quyết tâm triển khai. 

Chương trình đào tạo đã được Tập đoàn FPT xây dựng năm 2022 và được các Ban tham mưu xem xét rất kỹ các chuyên đề cũng như phương pháp đào tạo, chuyên gia đào tạo. Chương trình đã được lãnh đạo Tập đoàn TKV phê duyệt để triển khai. Sau giai đoạn đào tạo thì Tập đoàn tiếp tục triển khai để lựa chọn phần mềm ứng dụng theo quy chuẩn. Trong giai đoạn tiếp theo này, các đồng chí học viên đã được Tập đoàn lựa chọn tham gia đào tạo trong giai đoạn đầu sẽ là hạt nhân để tham gia cùng. Chính vì vậy, giai đoạn đào tạo sẽ giúp ích cho các đồng chí học viên hiểu được vấn đề và cách thức để triển khai. Sau lớp học thứ nhất, đồng chí Phó Tổng giám đốc Lê Quang Dũng chỉ đạo Nhà trường tiếp tục chiêu sinh các đối tượng đã được lựa chọn tiếp tục tham gia đào tạo tiếp theo, đồng thời yêu cầu VBS báo cáo các đơn vị không cử học viên tham gia. Với sự chỉ đạo của Tập đoàn, sự quyết tâm của Phó Tổng giám đốc Lê Quang Dũng cùng các ban giúp việc, tham mưu thì chắc chắn dự án triển khai ERP của Tập đoàn sẽ nhanh chóng thành công, góp phần vào công tác quản lý và hợp chuẩn công tác kế toán Quốc tế vào năm 2025. 

Nguyễn Thị Hồng Hoa