HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1,2

Trong tháng 4/2022, Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin đã tổ chức các khóa học Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1, 2 (huấn luyện định kì). Khóa học được tổ chức trực tuyến dưới sự giảng dạy của các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn thực hiện công tác tư vấn, giám sát, huấn luyện trong và ngoài TKV như: Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động Nguyễn Anh Thơ, Phó Trưởng ban Ban An toàn – TKV Nguyễn Kim Cẩn và nhiều giảng viên uy tín khác.

Việc huấn luyện an toàn lao động nhóm 1, 2 căn cứ vào những điều luật, nghị định sau:

– Căn cứ nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/ 2016; quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động;

– Căn cứ luật an toàn lao động, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015; của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ theo điều 2 của luật an toàn lao động quy định người sử dụng lao động; cần phải tham gia tập huấn luyện an toàn lao động nhóm 1, 2.

Việc tham gia huấn luyện an toàn lao động nhóm 1, 2 giúp người sử dụng lao động nắm được các kỹ năng; các giải pháp phòng tránh – xử lý thương tật; tử vong đối với con người lao động trong quá trình lao động; giảm thiểu những tổn thất về tải sản, con người.

Đối tượng học viên tham dự các lớp huấn luyện định kì năm nay là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các phòng ban và cán bộ chuyên trách an toàn các đơn vị trong TKV đã được cấp chứng nhận Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động từ tháng 4/2020 trở lại đây.

Các học viên tham gia học trực tuyến trên phần mềm MS Teams
Các học viên tham gia học trực tuyến trên phần mềm MS Teams

Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 1, 2 được thực hiện theo đúng chương trình khung được quy định tại văn bản hợp nhất số 631/VBHN-BLĐTBXH ngày 19/02/2019 “Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật AT, VSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, VSLĐ và quan trắc môi trường lao động”

Với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia có bề dày chuyên môn và có sự hiểu biết sâu sắc về công tác an toàn của ngành Than – Khoáng sản chắc chắn sẽ đem lại những khóa học bổ ích và thiết thực cho học viên.

 

Lê Mai Phương