KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (CẤP CHỨNG CHỈ)

Để trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, nâng cao chuyên sâu quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng  chức danh kế toán trưởng, ngày 09/5/2022 Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin đã phối hợp với Ban Kế toán tài chính – TKV, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Khoa học Kế toán tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng kế toán trưởng (cấp chứng chỉ)”.

Tham dự lễ khai giảng, có sự hiện diện của lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Khoa học Kế toán, đại diện Ban Kế toán tài chính TKV, lãnh đạo Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin.

Ông Vũ Hữu NamGiám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Khoa học Kế toán
Ông Vũ Hữu Nam
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Khoa học Kế toán

Tham gia lớp học này là những người đang làm kế toán, Phó trưởng phòng, nhân viên phòng KTTC, các cá nhân làm công tác kế toán có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia.

Bà Doãn Thị Ngọc Lan – Phó Trưởng ban KTTC - TKV
Bà Doãn Thị Ngọc Lan – Phó Trưởng ban KTTC – TKV

Khóa học được thiết kế với mục đích:

– Hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, nâng cao chuyên sâu quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.

– Tiêu chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ KTT trong giai đoạn mới.

– Theo yêu cầu của bổ nhiệm kế toán trưởng, người được bổ nhiệm Kế toán trưởng phải có chứng chỉ của lớp học này. Khung chương trình đã được quy định bởi Bộ tài chính, trong đó Hội Kế toán & Kiểm toán VN được ủy quyền đào tạo và  cấp chứng chỉ.

Lớp học diễn ra với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm giảng dạy đến từ Bộ Tài chính, Trung tâm nghiên cứu và tư vấn khoa học kế toán, các Học viện, Đại học uy tín.

Một số hình ảnh lớp học:

Ông Phạm Đăng Phú – Hiệu trưởng Trường Quản trị kinh doanh
Ông Phạm Đăng Phú – Hiệu trưởng Trường Quản trị kinh doanh
Giảng viên Lý Lan Yên- Khoa Kế toán – Học viện Tài chính
Giảng viên Lý Lan Yên- Khoa Kế toán – Học viện Tài chính

 

Lê Mai Phương