KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHỨC DANH THANH TRA DOANH NGHIỆP – TKV

Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-VBS ngày 19/5/2022, hôm nay ngày 06/06/2022, Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin phối hợp với Ban KP – TKV tổ chức khai giảng lớp “Đào tạo nâng cao năng lực nghề nghiệp chức danh thanh tra doanh nghiệp – TKV”  cho các cán bộ làm công tác thanh tra tại các công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Ông Phạm Đăng Phú – Hiệu trưởng VBS phát biểu khai giảng lớp học.
Ông Phạm Đăng Phú – Hiệu trưởng VBS phát biểu khai giảng lớp học.

Đây là chương trình đào tạo đã được Tập đoàn chỉ đạo triển khai và phê duyệt tại Quyết định số 364/QĐ-TKV ngày 19/3/2022 dành cho đối tượng cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ tại các Doanh nghiệp của TKV.

Với thời gian 15 ngày học được bố trí làm 3 kỳ, mỗi tháng 1 kỳ, khóa học nhằm trang bị và hệ thống hóa cho học viên các kiến thức thanh tra cơ bản, kiến thức ứng dụng chuyên ngành và các kỹ năng về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại theo yêu cầu để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh công việc của người làm công tác thanh tra tại các doanh nghiệp trong TKV.

Giảng viên tham gia đào tạo là những cán bộ, giảng viên thuộc trường Cán bộ thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ và một số chuyên đề do giảng viên kiêm chức là các trưởng ban của TKV tham gia.

Sau khóa học, học viên có khả năng nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước, các quy chế quản lý của Tập đoàn và đơn vị; Am hiểu tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình nội vụ của Tập đoàn và đơn vị; Có kiến thức về nghiệp vụ thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại; Có trình độ tổng hợp, phân tích, đánh giá và tổ chức kiểm tra; Có kỹ năng thực hiện các công việc theo đúng chức trách được giao; Có kỹ năng trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật; Kỹ năng phối hợp các bộ phận, các cơ quan liên quan trong việc triển khai công tác thanh tra kiểm tra; Kỹ năng nghiên cứu khoa học, đề xuất các biện pháp, phương pháp thanh tra, kiểm tra thiết thực, hiệu quả; Tham gia các đoàn điều tra, thanh tra theo kế hoạch, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và lập báo cáo kiểm tra thanh tra, đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Phạm Quý Châu