KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023

Sáng ngày 22/04/2023, Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Lễ Khai giảng lớp “ Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị năm 2023” cho học viên là cán bộ các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và công ty con. Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Đặng Minh Hồng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy TKV, Phó Trưởng ban Tổ chức nhân sự TKV; đồng chí Nguyễn Văn Thuấn – Bí thư Đoàn Thanh niên TKV; đồng chí Trần Thị Tuyết Nhung – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; đồng chí Phạm Đăng Phú – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin; đồng chí Nguyễn Thị Tiếp – Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và 161 học viên đến từ các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. 

Với thời gian học tập là 295 tiết, học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề như: Lịch sử Đảng, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Chủ nghĩa xã hội và Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; vấn đề công nghiệp hóa, nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,… 

Sau khi hoàn thành chương trình học, các học viên được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị tạo cơ sở, tiền đề, điều kiện để theo học các chương trình lý luận chính trị cao hơn đồng thời chuẩn hóa chức danh cán bộ theo quy định. 

Thông qua khóa học giúp các học viên trang bị hệ thống tri thức lý luận chính trị cơ bản làm nền tảng cho việc nâng cao năng lực tư duy, chiến lược, củng cố lập trường tư tưởng, đổi mới, rèn luyện đạo đức, lối sống, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam,…Từ đó, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế công tác và cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-chính trị, văn hóa – xã hội tại đơn vị công tác. 

Đồng chí Đặng Minh Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TKV, Phó Trưởng ban Tổ chức nhân sự TKV phát biểu Khai giảng lớp học.
Đồng chí Đặng Minh Hồng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TKV, Phó Trưởng ban Tổ chức nhân sự TKV phát biểu Khai giảng lớp học.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Đặng Minh Hồng nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng Lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức đã được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, đề nghị các học viên đề cao ý thức, trách nhiệm, cố gắng phấn đấu trong học tập, nỗ lực khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc cơ quan để tham dự các buổi học đầy đủ, thực hiện nghiêm nội quy, quy định của của lớp học đề ra. Phấn đấu kết thúc khóa học 100% học viên được cấp bằng hoàn thành khóa học và đạt kết quả cao nhất. 

Đồng chí Trần Thị Tuyết Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,    Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phát biểu khai giảng lớp học. 
Đồng chí Trần Thị Tuyết Nhung – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,    Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phát biểu khai giảng lớp học.
Đồng chí Phạm Đăng Phú – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin phát biểu với khóa học 
Đồng chí Phạm Đăng Phú – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin phát biểu với khóa học

 Phát biểu với khóa học, Đồng chí Phạm Đăng Phú nhấn mạnh: Nhà trường sẽ luôn phối hợp cùng với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam mời ra những giảng viên xuất sắc nhất về giảng dạy cho lớp. Đồng thời, Nhà trường cũng cử ra đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp trong công tác quản lý cũng như hỗ trợ lớp trong việc học tập để chương trình đào tạo đạt hiệu quả cao nhất. 

Đồng chí Đỗ Văn Tuyền – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CP Địa chất mỏ - TKV đại diện học viên lên phát biểu 
Đồng chí Đỗ Văn Tuyền – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CP Địa chất mỏ – TKV đại diện học viên lên phát biểu

Đồng chí Đỗ Văn Tuyền đại diện cho 161 học viên của lớp “ Đào tạo Sơ cấp lý luận chính trị năm 2023” bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến các đồng chí Lãnh đạo Tập đoàn , các Ban chuyên môn của Tập đoàn TKV và Cán bộ Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã quan tâm trong việc đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ trẻ tại các đơn vị trong Tập đoàn. 

Với trách nhiệm của mình, các học viên của lớp xin hứa sẽ học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ, ra sức phấn đấu, cống hiến vì sự nghiệp phát triển của Tập đoàn. 

Một số hình ảnh trong buổi Lễ khai giảng 

 

Thu Trang