KHAI GIẢNG LỚP NÂNG CAO NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN KINH TẾ PHÂN XƯỞNG CÔNG TY THAN QUANG HANH – TKV

Ngày 04/03/2023, Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin phối hợp với Công ty Than Quang hanh – TKV tổ chức khai giảng lớp “Nâng cao nghiệp vụ nhân viên kinh tế phân xưởng”  cho các nhân viên kinh tế, thủ kho vật tư thuộc Công ty Than Quang Hanh – TKV.

Ông Vũ Văn Hưng – Phó Giám đốc – Công ty Than Quang Hanh- TKV phát biểu trong lễ Khai giảng
Ông Vũ Văn Hưng – Phó Giám đốc – Công ty Than Quang Hanh- TKV phát biểu trong lễ Khai giảng

Chương trình đào tạo được thực hiện với sự tham gia của đội ngũ giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu, am hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp TKV, có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm tại TKV.

Ông Phạm Đăng Phú – Hiệu trưởng - Trường quản trị kinh doanh - Vinacomin  phát biểu khai giảng lớp học.
Ông Phạm Đăng Phú – Hiệu trưởng – Trường quản trị kinh doanh – Vinacomin phát biểu khai giảng lớp học.

Với thời gian 06 ngày học, khóa học cung cấp cho đội ngũ nhân viên kinh tế, thủ kho những kiến thức, kỹ năng cần  thiết nhất thông qua các bài học kết hợp trang bị kiến thức thảo luận nhóm, huấn luyện thực hành, xử lý tình huống thực tế, đi sâu vào giải quyết các vấn đề học viên gặp phải và còn hạn chế trong quá trình thực hiện vai trò của mình tại doanh nghiệp.

Sau khóa học, học viên có khả năng:

  • Nắm bắt được các nguyên lý cơ bản của thống kê nói chung và thống kê phân xưởng nói riêng, các quy định mới nhất của TKV trong công tác thống kê.
  • Hệ thống hóa, chuẩn form các biểu mẫu thống kê.
  • Hiểu được vai trò, chức năng nhiệm vụ của nhân viên thống kê phân xưởng.
  • Biết cách thực hiện chuẩn chỉnh các nghiệp vụ thống kê tại đơn vị mình.
  • Hiểu và vận dụng được các nguyên lý xây dựng định mức lao động, phân phối quỹ lương và các quy định của Nhà nước về chính sách BHXH cho người lao động vào thực tế đơn vị mình.
  • Thực hiện công tác tập hợp chi phí và quyết toán chi phí chuẩn chỉnh cho đơn vị mình.
  • Áp dụng các kỹ năng tin học (đặc biệt là M.Excel) vào công tác thống kê nhằm nâng cao kĩ năng làm việc và hiệu quả công việc.

 

 

 Phạm Quý Châu