ĐẢNG ỦY TKV VÀ ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH – VINACOMIN TỔ CHỨC LỚP “TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VỀ PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU” CHO CÁN BỘ ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM VÀ ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH

Đảng ủy TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh phối hợp với Trường Quản trị Kinh doanh – Vinacomin tổ chức lớp “Tập huấn nghiệp vụ về pháp luật đầu tư, đấu thầu” cho cán bộ Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Đảng bộ Than Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 08/10/2020 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ, giai đoạn 2020 – 2025 và Quyết định số 452/QĐ-KV, ngày 23/3/2023 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 tại Trường Quản trị Kinh doanh. Ngày 2/8/2023 Trường Quản trị Kinh doanh đã tổ chức lớp “ Tập huấn nghiệp vụ về pháp luật đầu tư, đấu thầu”  cho 98 học viên là Ủy viên Ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra trong các chi, đảng bộ cơ sở của các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Đảng bộ Than Quảng Ninh.

Lớp tập huấn kéo dài trong 03 ngày từ 02/8 đến 04/8/2023, với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên có nhiều kinh nghiệm của Học viện cán bộ quản lý xây dựng, Bộ Xây dựng và giảng viên Ban Đầu tư, Trưởng ban, Phó trưởng ban của Ban Kiểm soát nội bộ, Ban Đầu tư của Tập đoàn. Lớp tập huấn bao gồm các nội dung liên quan đến pháp luật về công tác đầu tư, pháp luật về công tác đấu thầu, Kỹ năng công tác kiểm tra, giám sát và một số vấn đề cần quan tâm và quản lý đầu tư, đấu thầu trong nội bộ TKV; Những vướng mắc và giải pháp thực hiện. Mục tiêu chính của lớp tập huấn là cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên môn về pháp luật đầu tư và đấu thầu cho học viên giúp họ hiểu rõ các quy định, thủ tục, quy trình, nâng cao năng lực và đảm bảo tính chuyên nghiệp trong công việc.

Sau lớp tập huấn, các học viên đã cập nhật được kiến thức nghiệp vụ mới về pháp luật đầu tư, đấu thầu. Đây là những nội dung hết sức quan trọng giúp , cán bộ làm công tác kiểm tra trong các chi, đảng bộ cơ sở của các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Đảng bộ Than Quảng Ninh nâng cao chất lượng công tác đầu tư, đấu thầu, giảm thiểu rủi ro pháp lý, tăng cường tính minh bạch, công khai, trách nhiệm và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực và quản lý tài sản.

Một số hình ảnh trong lớp tập huấn:

Nguyễn Kim Dung