TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH – VINACOMIN HOÀN THÀNH TỐT ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT TRẠNG THÁI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ÁP DỤNG TẠI CƠ QUAN TẬP ĐOÀN”

Thực hiện Hợp đồng Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ số 262/HĐ-KHCN-KC.05.DD32-20/16-20 với nội dung “Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở Xây dựng hệ thống giám sát An Toàn Thông Tin (ATTT) mạng của TKV, áp dụng thử nghiệm tại Cơ quan Tập đoàn”.

Chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội đồng
Chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội đồng

Với mục tiêu đề tài: Tăng cường giám sát an toàn thông tin và xây dựng hệ thống giám sát trạng thái tập trung cho các thiết bị công nghệ thông tin áp dụng tại Tập đoàn Công nghiệp than-Khoáng sản Việt Nam đảm bảo 24/7, cảnh báo qua giao diện web trên máy tính và tin nhắn ứng dụng Telegram. Nhà trường đã tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ mà TKV giao, trong đó đã giao chủ nhiệm đề tài cho đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng cùng nhóm tác giả đã tập trung khảo sát, nghiên cứu, đánh giá các nội dung và tiến hành hiệu chỉnh, thử nghiệm hệ thống trong thời gian từ tháng 10/2020 đến nay và đạt được những kết quả tích cực, được Hội đồng khoa học Tập đoàn đánh giá cao.

Kết quả đạt được:

– Đề tài xây dựng được phần mềm giám sát An toàn thông tin và đã áp dụng giám sát hiệu quả thử nghiệm Hệ thống hóa đơn điện tử, hệ thống máy chủ báo cáo tài chính hợp nhất và hệ thống mạng của TKV đạt yêu cầu đề ra cũng như có khả năng mở rộng quy mô tới các đơn vị thành viên.

– Phần mềm đáp ứng được tính thực tiễn và tính ứng dụng cao, có khả năng nâng cấp mở rộng những tính năng mới, đáp ứng nhu cầu ứng dụng cho hệ thống CNTT quy mô nhỏ và vừa trong TKV.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ Đề tài

 

 

Vũ Thị Kim Oanh