9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÓ NHIỀU NÉT MỚI

Bước vào sản xuất năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với bản lĩnh của người thợ mỏ bài học: “Kỷ luật và đồng tâm- Chúng ta nhất định thắng” với một khí thế mới, diện mạo mới, quyết tâm mới, người lãnh đạo đứng đầu mới, cùng với một ngôi nhà điều hành khang trang bề thế mới, với tư duy mới, tiếp tục kế thừa triết lý kinh doanh “Từ tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh”; xây dựng mỏ xanh, mỏ sạch, mỏ ít người; hài hòa với thiên nhiên và địa bàn nơi doanh nghiệp đứng chân, nhất định Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam sẽ gặt hái nhiều thành công mới.
Với kết quả sản xuất 8 tháng đầu năm 2023 là một con số minh chứng rất cụ thể: Doanh thu toàn Tập đoàn đạt 112.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 12.900 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt trên 1.300 tỷ đồng.
Người thợ xin chúc mừng kết quả đạt được của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam./.
Nguồn: Trang Fanpage Người Thợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *