Kỷ luật làm nên sức mạnh

Thực hiện nghị quyết số 37/NQ-HĐTV ngày 28/8/2018 của HĐTV Tập đoàn và   chỉ thị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại công văn số 4633/ CT-TCNS ngày 30/8/2018 về việc giao cho Trường QTKD-Vinacomin xây dựng đề án “ Tư vấn, triển khai ứng dụng CNTT và vận hành hệ thống CNTT trong TKV” Trường Quản trị kinh doanh- Vinacomin đã tiến hành xây dựng đề án, trong quá trình xây dựng đề án đã có nhiều đơn vị, cá nhân tham gia hỗ trợ và tư vấn xây dựng như nhóm tư vấn của  Microsoft, VNITPro,Sunrisevn v.v…

Trong khuôn khổ của chương trình tư vấn, ngày 12/12/2018 Tổng giám đốc Tập đoàn CN Than- KS Việt nam đã có buổi làm việc cũng Giám đốc Microsoft Châu Á- Thái bình dương, tham gia buổi làm việc có lãnh đạo Ban KCL, Ban Quốc tế cùng Trường QTKD- Vinacomin .

Trong báo cáo về thực trạng việc sử dụng, ứng dụng CNTT trong TKV và những định hướng cho phát triển, TGĐ Đặng Thanh Hải đã nêu : “ TKV đã mất nhiều phí cho đầu tư, ứng dụng CNTT nhưng đến nay hiệu quả và kết quả chẳng mang được nhiều, TKV sẽ định hướng CNTT theo yêu cầu thực tế và hiệu quả, không chạy theo trào lưu . Trong thời gian tới, TKV quyết liệt triển khai ứng dụng và phát triển về CGH, TĐH, THH để nâng cao hiệu quả, giảm giá thành sản phẩm, sẽ thành lập và xây dựng Trung tâm dữ liệu và điều hành, sẽ xây dựng trung tâm CNTT với nhân lực mới hoàn toàn, đáp ứng được yêu cầu của TKV, giao trọng trách này cho trường QTKD-Vinacomin để triển khai”

Trong lời phát biểu của mình Giám đốc Microsoft Nguyen Fransic Anh Tuan đã đánh giá cao sự quyết tâm của TKV trong việc triển khai, ông cũng quan tâm tới định hướng và xây dựng chiến lược phát triển CNTT của TKV đồng thời ông cũng khẳng định  sẽ hỗ trợ và giúp đỡ TKV trong việc tư vấn triển khai cho phù hợp và hiệu quả, đặc biệt ông quan tâm tới đội ngũ NNL cho CNTT của TKV, quan tâm tới sự chỉ đạo, cương quyết của ban lãnh đạo TKV cũng như các đơn vị doanh nghiệp thuộc TKV. Ông nói” Muốn thành công, cần có kỷ luật- Kỷ luật làm nên sức mạnh”.

Hai nhà lãnh đạo của TKV và Microsoft đều hài lòng về buổi làm việc, cả hai vui mừng vì đều là những người có “ Tâm, tầm” trong triển khai công việc cụ thể này, TGĐ vui mừng nói” đó là những tư tưởng đã gặp nhau” và cũng khẳng định “ TKV đã luôn nêu cao tinh thần  Kỷ luật – Đồng tâm đó cũng là khẳng định sự quyết liệt trong việc triển khai này./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *